COMPLIANCE PROGRAM

Společnost TESSELA HOLDING SE, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 se jako mateřská společnost holdingu podílí na účinné ochraně (minimalizaci rizik) z oblasti práva trestního a zejména pak oblasti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. Za tímto účelem je ve vybraných dceřiných společnostech holdingu vybudován soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření nazývaných Compliance programem.

Základní informace k této problematice, včetně možnosti podat Oznámení na Etickou linku, jsou uvedeny souhrnně níže.

logo TESCO SW
MRG barevna_pozitiv_PNG