Politika etického chování

 

Politika etického chování je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti.

Účelem dokumentu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v těchto oblastech:

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Politika etického chování obsahuje:

  • Etický kodex společnosti
  • Protikorupční kodex společnosti
  • Popis Etické linky společnosti
  • Pravidla pro nakládání s dary
  • Texty doložek k vybraným dokumentům

Kompletní znění politiky etického chování je k dispozici v přiloženém PDF souboru.