Politika etického chování – Compliance program

Účelem dokumentu je ustavit jasná a jednotná pravidla jednání platná pro statutární zástupce, členy statutárních orgánů, osoby ve vedoucím postavení, zaměstnance a další osoby v obdobném postavení vybraných dceřiných společností holdingu, v čele s mateřskou společností TESSELA HOLDING SE.

Pravidla a postupy uvedené v dokumentu níže jsou závazná pro vybrané dceřiné společnosti holdingu a odpovědné osoby spolu se všemi zaměstnanci jsou povinni je dodržovat.