Kategorie neetického jednání

 

Kategorie neetického jednání (Oznámení) definují pro osobu oznamovatele základní oblasti, ve kterých je možné podat anonymní oznámení na Etickou linku TESSELA HOLDING SE.

Základní kategorie neetického jednání:

  1. Porušení právních předpisů (zákonů, nařízení, vyhlášek,…).
  2. Porušení Etického kodexu společnosti (falšování dokumentů, nevhodné chování,…).
  3. Jednání podporující korupci nebo samotné korupční chování.
  4. Vyřizování si osobních účtů s kolegy nebo obchodními partnery.
  5. Poskytnutí neetických a nepravdivých informací.
  6. Jiná kategorie – upřesněte v dalším textu.