Kategorie neetického jednání

 

Kategorie neetického jednání (Oznámení) definují pro osobu oznamovatele základní oblasti, ve kterých je možné podat anonymní oznámení na Etickou linku holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE.

Základní kategorie neetického jednání:

  1. Porušení právních předpisů (zákonů, nařízení, vyhlášek…).
  2. Porušení Politiky etického chování – Compliance programu, Etického kodexu společnosti (falšování dokumentů, nevhodné chování…).
  3. Jednání podporující korupci nebo samotné korupční chování.
  4. Vyřizování si osobních účtů s kolegy nebo obchodními partnery.
  5. Poskytnutí neetických a nepravdivých informací.
  6. Jiná kategorie – upřesněte v dalším textu.