Politika ochrany osobních údajů 

Politika ochrany osobních údajů stanovuje zásady a postupy pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „OÚ“) v dceřiných společnostech TESSELA HOLDING SE ve smyslu Obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation). Vymezuje jednotlivé zásady zpracování osobních údajů, definuje závazná opatření a postupy aplikované pro zajištění ochrany OÚ při jejich zpracovávání ve společnostech. 

Ochrana OÚ zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, je pro společnosti jednou z hlavních priorit a zároveň jsou si tyto všechny společnosti plně vědomy důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.