Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Koncern TESSELA HOLDING SE se rozhodl zavést roli Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dle nařízení, čl. 37, dále též „DPO“). Pracovník v této roli vykonává v souladu s nařízením GDPR dohled a poradenství nad oblastí ochrany osobních údajů (soulad vnitřní praxe s právní úpravou) pro všechny dceřiné společnosti holdingu, včetně dalších spřízněných firem.